Betelkyrkan | LOKALBOKNINGAR

LOKALBOKNINGAR

Betelkyrkan kan bokas för alla ändamål som följer våra uthyrningsprinciper.
Det kan röra sig om minnesstunder, konserter, fester, m.m.
Du är välkommen att ringa eller SMSa kyrkans mobiltelefon för att få veta mer.
Här nedan kan du se vilka tider som är bokade för entrévåningen, som inkluderar Kyrksal/Servering/Kök.