ett litet kom ihåg!

Ta det första steget i tro. Du behöver inte se hela trappan, bara ta första steget! (ur boken alltid älskad)