KALENDER

 

 FEBRUARI

Söndag 23/2 kl 11:00 Gudstjänst. Årsmöte efter kyrkfikat. 

Medv. Ania Winek Albertsson, Roland Rodmark, Barbro Tjernström
Samling för barnen under gudstjänsttid.
Kyrkfika.

Tisdag 25/2  kl 13:00-15:00
Kyrkan är öppen!
Fika och bibelsamtal

MARS

Söndag 1/3 kl 11:00 Gudstjänst.
Medv. PerMartin Jonasson, Kerstin Jonasson
Samling för barnen under gudstjänsttid.
Kyrkfika.

Tisdag 3/3  kl 13:00-15:00
Kyrkan är öppen!
Fika och bibelsamtal

Torsdag 5/3 kl 17:30 Vardagsmiddag
Välkommen att dela gemenskapen kring matbordet.
Frivillig gåva till missionen.

Söndag 8/3 kl 11:00 Gudstjänst
Bön och offerdag för diakon- och pastorsutbildningen. Besök från vårt samfund. 
Samling för barnen under gudstjänsttid.
Kyrkfika.

Tisdag 10/3  kl 13:00-15:00
Kyrkan är öppen!
Fika och bibelsamtal

Söndag 15/3 kl 11:00 Musikgudstjänst. ”När tro vill bli sång”
Medv. Jimmy Ginsby, Barbro Tjernström 
Samling för barnen under gudstjänsttid.
Kyrkfika.

Tisdag 17/3  kl 13:00-15:00
Kyrkan är öppen!
Fika och bibelsamtal

Söndag 22/3 11:00 Kyrkfikagudstjänst
Medv. Nicola Fackel, Linda Sandén, Ulla Rodmark
Samling för barnen under gudstjänsttid.
Kyrkfika.

Tisdag 24/3  kl 13:00-15:00
Kyrkan är öppen!

Fika och bibelsamtal

Söndag 29/3 kl 11:00 Gudstjänst i Korskyrkan
Bilskjuts ordnas från Betelkyrkan kl 10.30

Tisdag 31/3  kl 13:00-15:00
Kyrkan är öppen!

Fika och bibelsamtal