KALENDER

  Oktober

Söndag 1/10  kl 11.00 Nattvardsgudstjänst

Barn och ungdomar, Annika Hedman, Linda Sandén

Tisdag 3/10  kl 13-15 Vardagskyrka.

Onsdag 4/10  kl 17.30 Bön i kyrkan

Torsdag 5/10  kl 17.30 Vardagsmiddag

 

Söndag 8/10  kl 11.00 Gudstjänst

”Poporkestern” ansvarar för gudstjänsten

Tisdag 10/10  kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 11/10  kl 17.30 Bön i kyrkan

 

Lördag  14/10

Regionfest Equmenia Nord och Utbildning för barn och ungdomsledare

Kl 9.30-17.00 Kursdag ”Växa som ledare”, i Betelkyrkan,

tillsammans med Hedlundakyrkan

Kl 9.00-18.00 Regionfest och seminarier, i Hedlundakyrkan

 tillsammans med Betelkyrkan

Kl 18.00 Gudstjänst för Hela Livet, Nattvard, i Hedlundakyrkan,

 tillsammans med Betelkyrkan. Carin Dernulf, Gospelkör

Söndag 15/10

Kl 9.00-14.30 Equmenia Nords Regionstämma i Betelkyrkan

Kl 11.00 Gudstjänst i Hedlundakyrkan

Lena Bergström m fl

Tisdag 17/10  kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 18/10 kl 17.30 Bön i kyrkan

 

Söndag 22/10

kl 9.30 Församlingsmöte

kl 11.00  Gudstjänst

Anders Axelsson, Kerstin Jonasson, Rebecka Sandström

Tisdag 24/10  kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 25/10 kl 17.30 Bön i kyrkan

 

Söndag 29/10  kl 11.00  Gudstjänst

Julia Strömner, Jan Appelblad, Barbro Tjernström

Tisdag 31/10  kl 13-15 Vardagskyrka

 

November

Onsdag 1/11 kl 17.30 Bön

Söndag 5/11 kl 11.00 Taizémässa, ljuständning för avlidna

Roland Rodmark, Kerstin Jonasson

Tisdag 7/11 kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 8/11 kl 17.30 Bön

Torsdag 9/11 kl 17.30 Vardagsmiddag

 

Söndag 12/11 kl 11.00 Gudstjänst ”Dela med dig”

Cecilia Strömberg, Berndt Karlsson, Per-Martin Jonasson

Tisdag 14/11 kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 15/11 kl 17.30 Bön

 

Söndag 19/11

kl 9.30 Församlingsmöte

kl 11.00 Gudstjänst

Jesper Kronhamn, Nicola Fackel, Linda Sandén

Tisdag 21/11 kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 22/11 kl 17.30 Bön

Söndag 26/11 kl 11.00 Gudstjänst

Kerstin Jonasson, David Nordvall, Agnes Hedman, Linda Sandén

Tisdag 28/11 kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 29/11 17.30 Bön

 

December

Söndag 3/12 kl 11.00 Gudstjänst 1:a advent

Per Martin Jonasson, Sånggrupp, Barbro Tjernström

Tisdag 5/12 kl 13-15 Vardagskyrka

Onsdag 6/12 kl 17.30 Bön

Torsdag 7/12 kl 17.30 Vardagsmiddag