Välkommen till veckans samlingar

Tisdag 17/10 kl 13-15 Vardagskyrka. Onsdag 18/10 kl 17.30 Bön. Söndag 22/10 kl 9.30 Församlingsmöte, kl 11 Gudstjänst. Anders Axelsson, Kerstin Jonasson och Rebecka Sandström medverkar.

Saker att markera i kalendern - redan nu!

Församlingsmöte 22/10 kl 9.30, Vardagmiddag 7/11 kl 17.30. Enkel middag med trevlig samvaro. Kostnad 60 Kr, går till missionen.

Lördag 14/10 Ledarutbildning i Betelkyrkan. Regionfest med samlingar i Hedlundakyrkan. Söndag 15/10 Regionstämma i Betelkyrkan. Gudstjänst i Hedlundakyrkan. För program och anmälan: http://equmeniakyrkan.se/kalender/regionfest-nord/regfest14okt-event/

För dig mellan 7-13 år! För mer info: equmenia.se/nord.

"Insikt genom tystnaden". Ledare Thomas Ahlberg, Hedlundakyrkan. Startar 8.30 med frukost, avslutas med nattvard kl 18.00. Lunch och middag serveras. Anmälan senast 7 november till betelkyrkan.ume@gmail.com eller Roland Rodmark 070-6262026. Ange namn, mailadress, mobilnr, ev specialkost. Kostnad 100 kr, betalas under dagen.

Betelkyrkans Vision

Vi vill vara en församling som har Kristus i centrum och där Guds närvaro berör, med öppen livsnära gemenskap och för människor som har och ännu inte har en personlig tro på Kristus

Samarbete är bra!

Home page banner image

Betelkyrkans vision - in action!

ett litet kom ihåg!

Ta det första steget i tro. Du behöver inte se hela trappan, bara ta första steget! (ur boken alltid älskad)

Read More >>

Gudstjänst varje söndag kl 11:00

Varje vecka är det gudstjänst. Det är ett tillfälle att få landa, reflektera över den gångna veckan och ta sats för den nya som ligger framför! Välkommen!

Read More >>

Kyrkan är öppen!

På tisdagar mellan 13-15 är kyrkan öppen. Det finns fika och tillfälle att samtala kring bibeln och de frågor som ligger närmast.

Read More >>

Bön mitt i veckan och i livet!

Varje onsdag kl 17:30-18:30 är det bön i kyrkan. Välkommen som du är och med det du har på hjärtat! Om du inte har möjlighet att delta men har något som du vill att fler ska be för maila din bön till betelkyrkan.ume@gmail.com

Read More >>

Hemgrupp – ett växthus för tron!

Samtal om livet och om tron är en viktig del i att vara en kristen gemenskap. Välkommen att vara med i en hemgrupp.

Read More >>